Alkalické čiernenie

Alkalické čiernenie ocelí je proces povrchových úprav známy tiež ako alkalické čiernenie ocelí za tepla. Alkalická oxidácia (čiernenie) výrobkov alkalickým kúpeľom sa vytvára na povrchu kovu tenký kysličníkový povlak čiernej farby, ktorý zlepšuje vzhľad a koróznu odolnosť výrobkov.

Patrí k najobvyklejším spôsobom farbenia oceľových výrobkov a má predovšetkým zabezpečiť vzhľad upravovanej súčiastky, ale tiež zvýšiť oteru vzdornosť a koróznu odolnosť čiernených súčiastok v kombinácii s konzervačnými prostriedkami.

Alkalickú oxidáciu je možné použiť pre bežné uhlíkové ocele.

Výhody :

  • oxidické vrstvy na súčiastkach sú sýtej čiernej farby s dekoratívnym vzhľadom
  • zvýšenie oteruvzdornosti a koróznej odolnosti po impregnácii konzervačným olejom
  • nemenia sa rozmery súčiastok; oxidický povlak dosahuje hrúbku 0,5 - 2,5 µm

Čiernenie drobných súčiastok sa prevádza v košoch, ostatné súčiastky závesným spôsobom.

  • Max. rozmery upravovanej súčiastky : 700x400x300 mm
  • Max. váha upravovanej súčiastky : 20 kg

 

Žíhanie na zníženie vnútorného pnutia

Cieľom je znížiť alebo odstrámniť vnútorné pnutie, ktoré vzniklo pri predchádzajúcom spracovaní ako dôsledok miestneho ohrevu (zvárania), tvárnenia za studena (rovnania), rozsiahleho trieskového obrábania alebo nerovnomnerného chladnutia tvarovo zložitých súčiastok veľkých rozmerov (odliatky, výkovky).

Morenie súčiastok

Morenie sa prevádza v riedenej kyseline chlorovodíkovej.

  • Maximálne rozmery moriacej súčiastky : 700x400x300 mm
  • Maximálna váha moriacej súčiastky : 20 kg

Obchodná činnosť v strojárstve

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

3